چکیده این مطلب :

یادگیری زبان برنامه نویسی php خیلی راحت است اما به شرطی که مقدمات php را بدانید. برای یادگیری مقدمات هم فقط کافی است چند دقیقه وقت بگذارید و این مقاله را بخوانید. این مقاله صرفا جهت آشنایی شما با انواع داده ها و عملگر ها php تهیه شده اگر با خواندن این مقاله سوالات زیادی در ذهن شما ایجاد شد یا خیلی از موارد برای شما مبهم بود اصلا جای نگرانی نیست چون در آموزش های بعدی بیشتر با نحوه استفاده و کار با آنها آشنا می شوید و به درستی درک می کنید. پس بدون دلسردی یادگیری زبان php را ادامه دهید.

انواع داده های php

متغیرها می توانند داده های با نوع های و مقادیر مختلف را در خود ذخیره کنند و با انواع داده های مختلف می توانند کارهای مختلفی انجام دهند.

پی اچ پی از انواع داده های زیر پشتیبانی می کند:


مثال برای داده نوع string  در php
<?php 
$x = "Hello world!";
$y = 'Hello world!';
echo $x;
echo "<br>"; 
echo $y;
?>

خروجی: <br> یک تگ html است چون با کدهایphp ادغام شده  است به همین دلیل درون کوتیشن (") نوشته شده است. تگ <br> نشانگر را به خط جدید می برد.

Hello world

Hello world

مثال برای داده های integer

<?php
$x=3479;
Var_dump($x);
?>

خروجی: تابع var_dump() نوع متغیر به همراه مقدار  متغیر را نشان می دهد. در این مثال نوع متغیر integer  یا  int است.

Int(3479)

مثال برای متغیر از نوع Float

<?php

$x-18.865;

Var_dump($x);

?>


خروجی: در این مثال نوع متغیر flaot یا اعشاری است.

float(18.865)

 مثال برای متغیر از نوع Array


<?php 
    $cars= array("Volvo","BMW","Toyota");
    var_dump($cars);
?>

خروجی: 

array(3) { [0]=> string(5) "Volvo" [1]=> string(3) "BMW" [2]=> string(6) "Toyota" }

 

مثال برای متغیر از نوع object

<?php            
class Car {
     function Car() {   
     $this->model = "s500";
     } }
// create an object
$benz = new Car();

// show object properties
echo $benz->model;

?>

برای داشتن متغیر از نوع object باید اول کلاس تعریف کنید.

خروجی:

S500

 مثال برای متغیر از نوع null

<?php
$x = "Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);
?>

خروجی:
NULL

عملگر چیست؟

عملگرها یک نماد هستند برای انجام یک عملیات مشخص . مثلا نماد + برای جمع استفاده می شود و نماد برای تفریق. شما با عملگرها محاسباتی آشنایی دارید پس بهتر سراغ  عملگرها در کامپیوتر برویم که در قالب مثال توضیح داده شده است.

عملگرهای محاسباتی   php

این نوع عملگرها کار ریاضی را بر عهده دارند و خوشبختانه استفاده از آن ها بسیار آسان است.

نماد عملگر

عملگر

توضیح

+

جمع

$x + $y

-

تفریق

$x - $y

*

ضرب

$x * $y

/

تقسیم

$x / $y

%

محاسبه باقی مانده

$x % $y

عملگردهای نسبت دهی  php

عملگرهای نسبت دهی را در قالب یک مثال توضیح میدهم. فرض کنید مقدار x  برابر است 10 و مقدار y برابر است با 5

عملگر

معادل با

مثال

x = y

$x=$y

مقدار x  برابر با 5 می شود

x += y

$x=$x+$y

مقدار x  برابر با 15 می شود

x -= y

$x=$x-$y

مقدار x  برابر با 5 می شود

x *= y

$x=$x*$y

مقدار x  برابر با 50 می شود

x /= y

$x=$x/$y

مقدار x  برابر با 2 می شود

x %= y

$x=$x%$y

مقدار x  برابر با 0 می شود


عملگرهای افزایشی و کاهشی
  php

عملگر

نام

++ x

افزایشی

x ++

افزایشی

-- x

کاهشی

x --

کاهشی


نحوه کار این عملگرها به این صورت است اگر عملگر قبل از اسم متغیر نوشته شود یعنی اول محاسبات ریاضی روی متغیر انجام شود و سپس در متغیر ذخیره شود در غیر این صورت اول مقدار در متغیر ذخیره می شود وسپس عملیات روی آن انجام می شود. در قالب یک مثال توضیح می دهم.


<?php

$x=5;

Echo ++$x;

?>


 خروجی برابر با 6 است.


<?php

$x=5;

Echo $x++;

?>

 خروجی برابر با 5 است.

عملگرهای مقایسه ای  php

عملگرهای مقایسه ای دو مقدار را با یکدیگر مقایسه می کنند ، این عملگرها بیشتر در دستورات شرطی و حلقه ها و همچنین در آرایه ها مورد استفاده قرار می گیرند که در مقالات بعدی حتما آموزش می دهم.

عملگر

نام

x == y

شرط برابر

x === y

یکسان بودن بودن مقدار و نوع متغیر ها

x != y

نا مساوی

x <> y

نا مساوی

x !== y

نا مساوی بودن مقدار و نوع متغیر ها

x > y

بزرگتر

x < y

کوچکتر

x >= y

بزرگتر مساوی

x <= y

کوچکتر مساوی


عملگرهای منطقی  php

این عملگرها یکی از مهمترین علمگرها در زبان های برنامه نویسی است که در دستورات شرطی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث تغیر در روند یک برنامه می شود.

مثال

نام عملگر

عملگر

$x and $y

And

And

$x or $y

Or

Or

$x xor $y

Xor

Xor

$x && $y

And

&&

$x || $y

Or

||

!$x

Not

!

 عملگر های php برای رشته ها:

مثال

نام عملگر

عملگر

$x.$y

الحاق

.

$x.=$y

الحاق و اتصال

.=

 

مثال:

<?php
$x = "Hello";
$y = " world!";
Echo $x.$y;
?>

خروجی: hello world

<?php
$x = "Hello";
$y = " world!";
$x .= $y;

Echo $x;
?>

خروجی: hello world

الویت عملگرها :

تقدم عملگرها در تمام زبان های برنامه نویسی چه سیستمی چه تحت وب بسیار مهم هستند و شما باید ترتیب این عملگرها را به خاطر داشته باشید ، جدول زیر ترتیب عملگرها را در php به نمایش درآورده است.

عملگرد

نام

new

ایجاد یک نمونه شی (شی گرائی)

( )

پرانتز

[ ]

شاخص گذاری

! ++ --

عملگر نه! افزایشی و کاهشی

@

توقف خطا

/ * %

ضرب و تقسیم و باقیمانده

+ - .

جمع و تفریق و عملگر الحاقی

< <= >= >

کوچکتر مساوی ، بزرگتر مساوی ،

== != === <>

نامساوی و...

|| &&

عملگر AND و OR

?:

عملگر سه گانه

AND XOR OR

عملگرهای منطقی

,

جدا کننده


مثال:

<?php

            $x=5;

            $y=10;

            $x=$x-($y/$x)*($y++);

            Echo $x;

?>

با توجه به اولویت عملگرها خروجی قطعه کد بالا -15 است.

در  آموزشهای بعدی بیشتر متوجه نحوه استفاده و کارکرد هر کدام از عملگرها خواهید شد پس با ما همراه باشید.

 برای بهبود مقالات بعدی، لطفا نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را برای ما ارسال کنید.

نظر خود را ارسال کنید

پیشنهاد می دهیم این آموزش ها را نیز ببینید
بستن logo

ورود به ناحیه کاربری

هنوز در سایت عضو نشده ام!