چکیده این مطلب :

در این مقاله یاد میگیریم که چگونه یک تابع را در php ایجاد کنیم و همچنین با تعدادی از توابع رشته ای آشنا می شویم. قبل از شروع معرفی تابع ها باید با معنی و مفهموم تابع آشنا شویم. تابع چیست؟ تابع یک قطعه کد است که یک عملیات خاص را انجام میدهد و یک خروجی برمیگرداند. و در هر جای برنامه نویسی می توان تابع را صدا زد یا فراخوانی کرد تا برای ما کاری را انجام دهد. توابع در کم کردن کد نویسی بسیار کارآمد عمل می کند.

مزایای توابع

  • استفاده از توابع پیش فرض php و همچنین امکان تعریف توابع جدید توسط برنامه نویس
  • یک تابع را می توان بارها در برنامه فرخوانی کرد.
  • تابع بلافاصله پس از بارگذاری صفحه اجرا نخواهد شد.
  • تابع در صورات فراخوانی اجرا می شود. 

نحوه نوشتن یک تایع

function نام تابع() {

  دستورات;

}

نکته: نام تابع می تواند با حروف یا آندرلاین(_) شروع شود ولی از اعداد نباید در نام تابع استفاده کنید. بهتر از نام تابع را مرتبط با کاری که تابع انجام می دهد انتخاب کنید. برای استفاده از تابع باید بدانید که به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس نیستند.

آشنایی با دستورات شرطی و حلقه ها در php

ایجاد اولین تابع

بعد از کلمه function اسم تابع را می نویسیم که در اینجا از اسم writeMsg استفاده کردیم و پرانتز باز پرانتز بسته. درون پرانتز می تواند خالی باشد به معنی اینکه تابع ورودی نمی گیرد.

 مثال:

<?php
function writeMsg() {
    echo "Hello world!";
}

writeMsg(); // صدا زدن تابع
?>

این تابع صدا زده می شود و پیغام Hello world! نمایش داده می شود.

اگر تابع دارای آرگومان ورودی باشد هنگام صدا زدن تابع باید آرگومان ها نیز مقدار دهی شوند.

مثال:  در زیر تابعی به familyName ساخته شده که دارای یک آرگومان است. پنج بار تابع صدا زده شده و هر با یک نام. دستور درون تابع نام (آرگومان ورودی) همراه با کلمه Refsnes  را چاپ می کند و با تگ <br> نشانگر را به خط بعد می برود.

<?php
function familyName($fname) {
    echo "$fname Refsnes.<br>";
}

familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>

خروجی:

Jani Refsnes.
Hege Refsnes.
Stale Refsnes.
Kai Jim Refsnes.
Borge Refsnes.

 مثال: ساخت تابع با دو آرگومان ورودی

<?php
function familyName($fname, $year) {
    echo "$fname Refsnes. Born in $year <br>";
}

familyName("Hege""1975");
familyName("Stale""1978");
familyName("Kai Jim""1983");
?>

خروجی:

Hege Refsnes. Born in 1975 
Stale Refsnes. Born in 1978 
Kai Jim Refsnes. Born in 1983 

مثال: ساخت تابع با یک آرگومان ورودی که دارای مقدار  است.

<?php
function setHeight($minheight = 50) {
    echo "The height is : $minheight <br>";
}

setHeight(350);
setHeight(); // 
setHeight(
135);

setHeight(80);
?>

خروجی: این تابع یک آرگومان ورودی دارد که دارای مقدار است. اگر تابع بدون مقدار دهی به آرگومان صدا زده شود مقداری که در تعریف تابع به آرگومان نسبت داده شده نشان می دهد در غیر این صورت مقداری نشان داده می شود که تابع با آن صدا زده می شود.

The height is : 350 
The height is : 50 
The height is : 135 
The height is : 80 

توابع کار با متغیرهای رشته ای

این توابع در php وجود دارد و کافی است آنها را صدا بزنید.

تابع strlen() در php

این تابع طول رشته را به عنوان خروجی بر می گرداند. در قطعه کد زیر تابع strlen  فراخوانی شده است برای اینکه طول رشته متغیر X را برگرداند و نوشتن این تابع همراه با دستور  echo باعث می شود مقداری که تابع بر می گرداند را نشان می دهد.

<?php

$x="Hello world!";
echo strlen($x);  
?>

خروجی عدد 12 است.

تابع str_word_count() در  php

این تابع تعداد کلمات درون یک رشته را شمارش می کند.

<?php

$x="Hello world!";
echo str_word_count($x);  
?>

خروجی عدد ۲ است.

تابع strrev()  در php

این تابع رشته را معکوس می کند.

<?php

$x="Hello world!";
echo strrev($x); 
?>

خروجی !dlrow olleH  است.

تابع strpos() در php

این تابع یک متن خاص را در درون یک رشته جستجو می کند. خروجی این تابع می تواند به دو صورت باشد. اگر متن، درون رشته وجود داشته باشد موقعیت آن را بر می گرداند در غیر اینصورت مقدار false را بر می گرداند.


<?php $x="Hello world!"; echo strpos($x,"world");  ?>

خروجی عدد ۶ است.

تابع str_replace() در php

این تابع متن یا یک کارکتر را جایگزین کارکتر یا متن مورد نظر می کند. این تابع ۳ ورودی دارد . رشته ای یا کارکتری قرار است جایگزین شود رشته ای یا کارکتر جایگزین شونده و رشته اصلی. در مثال زیر رشته world با رشته dolly  جایگزین می شود.

<?php

$x="Hello world!";
echo str_replace("world", "Dolly", $x);

?>

خروجی Hello Dolly! است.

البته توابع زیادی در php برای رشته ها وجود دارد اگر تمایل دارید با توابع بیشتر برای کار با رشته ها آشنا شوید به سایت w3school مراجعه کنید. امیدوارم با مطالعه این آموزش با نحوه کار توابع آشنا شده باشید.

 برای بهبود مقالات بعدی، لطفا نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را برای ما ارسال کنید.

 

نظر خود را ارسال کنید

پیشنهاد می دهیم این آموزش ها را نیز ببینید
بستن logo

ورود به ناحیه کاربری

هنوز در سایت عضو نشده ام!