یک سر و گردن بالاتر باشید!

یک طرح اولیه یا به قول طراحان وب، اسکچ (sketch) از وب سایت که بر روی یک تکه کاغذ ترسیم می شود تا نحوه چیدمان اولیه سایت مشخص شود.

آموزش های رایگان

طراحی سایت از زیر صفر

بستن logo

ورود به ناحیه کاربری

هنوز در سایت عضو نشده ام!